L'ASSOCIACIÓ

HistoriaAmisol AvuiMissió i objectius / Compromís amb la igualtat / Col·laboracions

Per què es va crear AMISOL?

Història 
L’Associació Pro Minusvàlids de Solsona i Comarca (Amisol) és una entitat privada, sense ànim de lucre, que va néixer l’any 1976 per la iniciativa d’un grup de solsonins membres de Càritas i de famílies afectades, que veieren la necessitat de crear recursos per al col·lectiu de persones amb discapacitat residents a la comarca, que fins aleshores s’havien de traslladar fora  per ser ateses.  
El primer pas va ser la creació d’un taller, que en aquells moments era un taller d’Iniciació Productiva. L’Ajuntament de Solsona va cedir un local a l’edifici dels Escolapis i se'n va iniciar el funcionament amb 6 persones ateses i amb el nom de Nou Camí.
L’any 1984 es van inaugurar les actuals instal·lacions a la partida de Santa Llúcia de Solsona. Això es va poder aconseguir gràcies a la donació del terreny per part del senyor Aleix Vilalta Salvadó i a les subvencions de la Generalitat de Catalunya per a la seva construcció.
En el decurs dels anys, s’han anat creant, ampliant i remodelant serveis. Així, doncs, a més del taller, ara tenim: la llar residència, l’esplai, el suport a la pròpia llar, el servei d'estimulació precoç i, des de fa poc, la gestió del Bar del Casal de Cultura i Joventut de Solsona.

AMISOL avui

Vista aèrea d'AmisolL’Associació és avui una entitat reconeguda, consolidada i dinàmica que ha celebrat ja els 25 anys d’història i que continua en constant creixement.
Es regeix d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions i pels seus estatuts, aprovats en l’Assemblea General i inscrits i acceptats pel Departament de Justícia.
Està inscrita en el Registre de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques amb el número 191 i en el Registre d’Entitats d’Iniciativa Social de la Generalitat de Catalunya.
Té la declaració d’utilitat pública (2000), ha estat guardonada amb la Placa President Macià (2003) i recentment ha obtingut el XIII Premi Signum atorgat per la Fundació Francesc Ribalta (2010)
.
Està associada a la Federació catalana APPS, és membre de l’Associació Lleidatana ALLEM, federacions que agrupen entitats del sector d’atenció a persones amb discapacitat psíquica, i també forma part del Comitè de Direcció de la Fundació Privada Tutelar Terres de Lleida.

Missió i objectius

La missió de l’entitat és l’atenció pedagògica i social de les persones amb discapa­citats psíquiques que els impossibiliten l’aprenentatge i l'adaptació al ritme de les persones normalment constituïdes, per tal d’arribar al seu màxim desenvo­lupament humà i integració a la societat.
Els objectius, establerts en els estatuts, fan referència a tot allò que requereixin les persones amb discapacitat i les seves famílies: creació i gestió de centres i serveis, millora de la qualitat de vida, orientació, suport, formació, recursos, reivindicacions o altres necessitats que puguin sorgir.

Compromís amb la Igualtat d’Oportunitats

Amisol ha adquirit el compromís de treballar per la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i eradicar qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Declara també el seu compromís per impulsar i fomentar mesures que serveixin per aconseguir la igualtat real a l’organització, establint la Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes com un principi estratègic de la política corporativa i de recursos humans, d’acord amb la definició establerta a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Els principis enunciats es porten a la pràctica mitjançant la implantació d’un Pla d’Igualtat amb la participació de representants del personal i dels diversos serveis de l’associació. Aquest projecte es va iniciar el 2009 amb el suport del Departament de Treball.

Col·laboracions

Poden formar part de l’entitat totes les persones físiques majors d’edat i les persones jurídiques públiques o privades que ho desitgin. L’import de les quotes de les persones associades és voluntari.
Tots els donatius i donacions que es facin a l’Associació (incloses les aportacions dels socis), donen dret a les deduccions fiscals establertes a la Llei 49/2002  

Cliqueu aquí si voleu imprimir el butlletí de col·laboració en pdf

L'Associació  |  Centre Especial de Treball  |  Serveis Socials  | Notícies  |  Contacte i Situació  |  Enllaços